Примусове виключення учасника ТОВ

Примусове виключення учасника ТОВ

            Команда Адвокатського об’єднання “АРХІТЕКТОР ПРАВА” звертає увагу на підвищений інтерес до питання примусового виключення учасника зі складу учасників юридичної особи. Найчастіше таке питання виникає щодо юридичних осіб, які мають організаційно-правову форму товариства з обмеженою відповідальністю (або просто “ТОВ”). 

ТОП – 3 найпоширеніших питань: 

  1. Як примусово виключити учасника зі складу ТОВ без його згоди?
  2. Як примусово виключити учасника, який не виконує рішення загальних зборів учасників ТОВ?
  3. Як примусово виключити учасника ТОВ, який володіє 51 і більше відсотками статутного капіталу ТОВ?

По-перше, для надання відповіді на ці питання, необхідно уважно дослідити матеріали справи та вивчити конкретну ситуацію.

По-друге, не дивлячись на те, що прямого механізму примусового (миттєвого) виключення учасника з ТОВ чинним законодавством не передбачено, виключення учасника можливе шляхом дотримання процедури скликання загальних зборів товариства, внесення питання про виключення учасника в порядок денний та голосування більшості учасників за виключення.

Починаючи з 2018 року, а саме з прийняттям 06.02.2018 р. Закону України (далі – Закон) 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закон «Про господарські товариства» втратив свою чинність. Закон визначає наступні підстави, за якими можливе виключення учасника з ТОВ, а саме:

Як вже зазначалось раніше, рішення про виключення приймаються загальними зборами учасників, які згідно ст. 29 даного Закону є вищим органом товариства.

Не дивлячись на всі позитивні аспекти прийняття спеціалізованого Закону, який визначає базові положення ТОВ в даному Закону існують певні недоліки які полягають у відсутності визначення невиконання чинних обов’язків учасника ТОВ, а також у перешкоджанні діяльності товариства у якості підстав для виключення учасника, що, в свою чергу, дає змогу для здійснення деструктивної діяльності недобросовісними учасниками товариства не тільки у власних інтересах, але і в інтересах конкуруючих підприємств. 

На сьогоднішній день, під час визначення підстав, способів та механізму примусового виключення учасника ТОВ, юристи звертаються до чинної судової практики у подібних правовідносинах. 

Згідно системного аналізу судових рішень Великої Палати Верховного суду України, корпоративні спори відносяться до юрисдикції господарських судів. 

Правники Адвокатського об’єднання “АРХІТЕКТОР ПРАВА” у своєму активі мають значний досвід та власну судову практику щодо корпоративних спорів (в.т.ч. і щодо питань примусового виключення учасника зі складу ТОВ).    

Отправить заявку