Виконавче провадження “як воно є”

Виконавче провадження “як воно є”

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ “ЯК ВОНО Є”

Адвокатське об’єднання “АРХІТЕКТОР ПРАВА” та виконавче провадження в Україні. Погляд на окремі етапи виконавчого провадження очима правників Адвокатського об’єднання “АРХІТЕКТОР ПРАВА”.

Суха теорія:

Виконавче провадження в Україні – це сукупність дій, що спрямовані на примусове виконання рішень. (ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження»).

Стаття 3 ЗУ «Про виконавче провадження» визначає вичерпний перелік виконавчих документів, на підставі яких рішення підлягають примусовому виконанню. Найчастіше виконавче провадження відкривається на підставі:
1.Виконавчих листів та наказів, що видаються судами на підставі судових рішень;
2. Судових наказів;
3. Ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках передбачених законом.

Державні та/чи приватні виконавці:

Примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби та приватних виконавців.
Сторонами виконавчого провадження є:
1. Стягувач – фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий лист.
2. Боржник – визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов'язок щодо виконання рішення.
прим. Втім, учасниками виконавчого провадження окрім сторін також можуть бути:
Виконавець, представники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, особи права інтелектуальної власності яких порушені.
Старт виконавчого провадження:

Виконавець розпочинає примусове виконання рішень на підставі виконавчого документа, зазначеного у ст. 3 ЗУ «Про виконавче провадження»:
1. За заявою стягувача про примусове виконання рішення;
2. За заявою прокурора у разі представництва інтересів громадянина або держави в суді;
3. Якщо виконавчий документ надійшов від суду у випадках, передбачених законом;
4. Якщо виконавчий документ надійшов від суду на підставі ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.
5. У разі якщо виконавчий документ надійшов від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі виконавець вносить постанову про накладення штрафу на боржника.
Оскарження дій державного та/чи приватного виконавця:
Стаття 74 ЗУ «Про виконавче провадження», зазначає, що оскаржити  рішення, дії або бездіяльність виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби можна у суді, який видав виконавчий лист, у відповідному адміністративному суді, начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований виконавець. Скарга у виконавчому провадженні подається виключно у письмовій формі. Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.
 

В свою чергу, Адвокатське об’єднання “АРХІТЕКТОР ПРАВА” закликає дотримуватись вимог чинного законодавства України, принципу верховенства права, справедливості, добросовісності та розумності всіма сторонами та учасниками виконавчого провадження.  

Отправить заявку