Надання правоохоронцям доступу до реєстру судових рішень

Вища Рада Правосуддя 01 грудня 2020 року доручила Державній судовій адміністрації надати Службі безпеки України та Національній поліції повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень. 
Рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому засіданні. Кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до судових рішень».
прим. ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про доступ до судових рішень». 
У статті 7 вище зазначеного Закону  зазначено, які відомості не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих до загального доступу.
До цього переліку входять наступні дані:
1. місце   проживання  або  перебування  фізичних  осіб  із зазначенням  адреси,  номери телефонів  чи інших засобів зв’язку, адреси  електронної  пошти,  реєстраційні  номери облікової картки платника  податків,  реквізити  документів,  що посвідчують особу, унікальні   номери  запису  в  Єдиному  державному  демографічному реєстрі;
2. реєстраційні номери транспортних засобів;
3. номери банківських рахунків, номери платіжних карток;
4. інформація,  для забезпечення захисту якої розгляд справи або  вчинення  окремих процесуальних  дій відбувалися у закритому судовому засіданні; 
5. інші відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу.
Згідно тексту рішення №3334/0/15-20 Вищої ради правосуддя 19 червня 2020 року до ВРП надійшло звернення Голови Служби безпеки України № 26/2/1-3627 щодо отримання органами Служби безпеки України (далі – СБУ) повного доступу до ЄДРСР з метою удосконалення порядку перевірки громадян у зв’язку з допуском їх до державної таємниці.
Служба безпеки України посилається на пункт 57 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (для службового користування), відповідно до якого на органи СБУ покладено повноваження із здійснення перевірки громадян у зв’язку із допуском їх до державної таємниці, яка триває до одного місяця.
26 серпня 2020 року Національна поліція України звернулась до Верховної ради правосуддя з таким же проханням, як Служба безпеки України. Частиною першою статті 27 Закону України «Про Національну поліцію» встановлено, що поліція має безпосередній оперативний доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної влади за обов’язковим дотриманням Закону України «Про захист персональних даних».
На підставі приведених обгрунтувань, Вища рада правосуддя вирішила надати повний доступ до Єдиного Державного Реєстру Судових Рішень органам СБУ та Національної Поліції.

Джерело

Отправить заявку