Пріоритетність обтяжень рухомого та нерухомого майна

Адвокатське об’єднання «Архітектор Права» повідомляє про пріоритетність обтяження рухомого та нерухомого майна.

Положення про пріоритетність обтяження рухомого майна у законодавстві:

У ст. 12 Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» передбачено, що на підставі реєстрації встановлюється пріоритет обтяження, якщо інші підстави для виникнення пріоритету не визначені цим Законом.

У відповідності до ст.14 Закону України «По забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»: Якщо інше не встановлено цим Законом, зареєстроване обтяження має вищий пріоритет над незареєстрованими обтяженнями. Пріоритет зареєстрованих обтяжень визначається у черговості їх реєстрації, за винятками, встановленими цим Законом.

Стосовно нерухомого майна пріоритетність стягнень визначено в недостатньому обсязі та тільки у  окремих випадках. У ст. 18 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» вказано наступне:  

Обмеження (обтяження) майна, що входить до складу єдиного майнового комплексу підприємства, підлягає реєстрації в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Пріоритет обмеження (обтяження) цього нерухомого майна визначається згідно з правилами, встановленими законом для визначення пріоритету прав на нерухоме майно.

                Ст.19 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» містить наступне положення:

Якщо після реєстрації обтяження відповідне рухоме майно внаслідок приєднання стало невідокремлюваною частиною нерухомого майна, обтяження рухомого майна припиняється. При цьому обтяжувач має право на підставі правочину, згідно з яким виникло обтяження рухомого майна, зареєструвати на аналогічних умовах у реєстрі прав на нерухоме майно обтяження нерухомого майна, до якого було приєднане рухоме майно, що було предметом обтяження. Таке обтяження нерухомого майна виникає з моменту його державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Не дивлячись на недостатнє визначення пріоритетності обтяжень нерухомого майна, існує можливість використання методу аналогії закону у даному випадку. Метод аналогії закону полягає у використанні норм встановлених нормативно-правовим актом у відносинах подібних до тих, які мають недостатнє відображення у існуючому законодавстві.

АО «Архітектор Права» має значний досвід вирішення питань, пов’язаних з обтяженнями як рухомого, так і нерухомого майна, та з радістю надасть відповідну допомогу при виникненні питань у даній сфері.

 

Отправить заявку