Систематизація законодавства

АО «Архітектор права» інформує про таке явище, як систематизація нормативно правових актів. Фактично під систематизацією мається на увазі процес збирання, впорядкування та відповідної обробки нормативно-правових актів, в результаті якого має утворитись певна їх єдність. Систематизація законодавства здійснюється в першу чергу для підвищення зручності використання нормативно-правовою базою, що в свою чергу позитивно впливає на її дослідження.

Всього виділяється чотири види систематизації законодавства: облік, кодифікація, інкорпорація та консолідація, кожен з яких має бути розглянути окремо.

Облік являє собою розташування нормативно-правових актів у відповідному порядку та здійснення контролю за їх актуальністю. Облік поділяється на наступні види: журнальний, картковий та електронний.  Кожен з видів має свої особливості, так журнальний вид обліку найкраще підходить для невеликого обсягу документів, облік ведеться за хронологією або за алфавітно-предметними ознаками. Для ведення такого виду систематизації створюються відповідні облікові журнали. Картковий облік ведеться за допомогою відповідної картотеки, у картках документів вказуються його реквізити або повний його текст. Картки можуть розміщуватись за хронологічними, алфавітно-предметними та предметно-галузевими ознаками. Електронний вид обліку здійснюється за допомогою спеціальних баз даних та може поєднувати у собі ознаки вищеперерахованих видів обліку.

Кодифікація являє собою вид систематизації при здійснення якого передбачає поєднання всіх нормативно-правових актів зі спільним предметом правового регулювання у один загальний. При цьому у зв’язку зі змінами в законодавстві здійснюється відповідна переробка. Фактично прикладом кодифікації є створення відповідних кодексів, таких як Кодекс Закону про працю. Всього в Україні існує двадцять один кодекс. Це можуть бути як фундаментальні, такі як Цивільний, Господарський або Кримінальний, так і вузькоспеціалізовані, такі як Земельний або Водний кодекси.

Метод Інкорпорації являє собою поєднання нормативно-правових актів за певним критерієм, наприклад обсягом або місцем в ієрархії юридичної значущості.

Консолідація здійснюється у вигляді створення на основі наявних нормативно-правих актів зі спільним предметом регулювання нового загального документа, який обробляється таким чином, щоб виключити всі неточності , дублювання  та протиріччя з подальшим наданням положенням документа єдиного стилю. Попередні нормативно-правові акти при цьому втрачають свою силу. Варто додати, що на відміну від попередніх видів систематизації даний вид не використовується в Україні.

Кожен з перерахованих видів систематизації та їх підвидів має своє застосування у відповідних ситуаціях. АО «Архітектор права» вважає доцільним надання інформації про процеси методи систематизації законодавстві, оскільки на даний час ми живемо у період реформ та маємо мати уяву про процеси пов’язані з законотворенням і дослідженням наявної правової бази України.

Отправить заявку