Впровадження системи умовних ліній

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО/А що вам відомо цікавого про правила забудови населених пунктів? Чули про ДБН? Систему умовних ліній?

Попередні норми містили у собі деякі прогалини, а саме: відсутність граничних показників щільності, відсутність обмеження рекреаційних та зелених зон, відсутність обмеження висоти будівель, відсутність граничних параметрів забудови відносно поверхні, відсутність обмежень стосовно паркування, відсутність вимог стосовно проїзду службового транспорту до будівель, відсутність норм стосовно забезпечення безбарєрного доступу.

            Впровадження даної системи обмежень має в перспективі не тільки запобігти хаотичності забудови, а також безпосередньо позитивно вплинути на якість умов та комфортність проживання.
Стосовно вищезазначених недоліків попередніх норм завдяки новим нормам забороняється розміщення місць зберігання автотранспортних засобі всередині житлових кварталів, а в центральних та історичних районах будівництво нових будинків має бути обов’язково з урахуванням підземних місць для паркування. До житлових будинків висотою 9 поверхів і вище, а також до громадських будинків висотою 5 поверхів і вище проїзди для пожежних машин мають бути передбачені з усіх сторін. Для забезпечення безбарєрного доступу обов’язкове передбачення спеціальних проїздів, які суміщені з тротуарами при їх довжині не менше 150 метрів і загальній ширині не менше 4.2 метрів. Житлові, громадські та рекреаційні споруди мають обов’язково мати спеціальну мережу пішохідних маршрутів з урахуванням потреби мало-мобільних груп населення

Система ліній згідно ДБН Б.2.2.-12:2019 поділяється на три типи: блакитні, зелені та жовті. Визначення наступне:

 «Блакитні лінії» — лінії, які встановлюють обмеження висоти та силуету забудови та спрямовані на забезпечення естетичних та історико-будівних якостей забудови.

«Зелені лінії» визначають площі рекреаційних зон, зон природоохоронного ландшафту, озеленених територій загального користування та парків

«Жовті лінії» —  лінії, які встановлюють зони можливих завалів житлових, промислових, громадських та інших будівель і споруд, які розміщені впродовж магістральних вулиць сталого функціонування, по яким має проводитись евакуація населення та підтримуватись транспортне забезпечення у випадку проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт

           

Отправить заявку